M:\bestanden\Advisering\Lopende Projecten\AV-zoet-projecten\AV2014-008 Zeeforel Lauwersmeer\foto's Zeeforel Lauwersmeer\foto's Jan Kamman\foto's Denemarken\Zeeforel bij Funen.JPG

Jan Kamman bij de Hackleplayers

Het is al weer een maand geleden dat Jan Kamman zijn verhaal hield, maar de essentie staat me nog steeds helder voor de geest. (hoop ik, denk ik). Jan is onderzoeker bij Sportvisserij Nederland en hoofdredacteur van de VNV. Als je zijn naam googelt zie je twee dingen steeds terugkomen: herintroductie van zeeforel en andere trekvissen in Nederland en Duitsland aan de ene kant en zelf vissen op zeeforel, forel en zalm in Denemarken. Zijn boeiende verhaal ging daar dan ook over.

Het project zeeforel in het Lauwersmeer.

Jan heeft eerst een algemeen verhaal heeft gehouden over trekvissen. Dat zijn niet alleen zal en zeeforel, ook houting, elft, steur zijn trekvissen die onze rivieren op (zouden kunnen) zwemmen. https://www.sportvisserijnederland.nl/files/vliegvissen_6366.pdf   Vervolgens over de historie. De stand van de trekvissen, loopt al sinds de toename van de watermolens in de rivieren en beken van Nederland terug. Vervolgens zijn ook veel waterlopen in Nederland gekanaliseerd en verbreed om grotere hoeveelheden water tegelijk aan te kunnen. Tezamen heeft dit een enorme vermindering van de kwaliteit van de paaigebieden opgeleverd. Als je daarbij ook nog het afsluiten van de mondingen van de watersystemen optelt dan is de ramp compleet. Maar er is hoop! Er zijn meerdere projecten die trachten die trekvissen weer terug te krijgen. Één daarvan is het project zeeforel in het Lauwersmeer. Het is een samenwerking van veel partijen:

 

Het gaat om een groot aantal maatregelen en een groot gebied: zie het plaatje hieronder.

 

Voorbeelden van het beekherstel zie je in onderstaande plaatjes en in deze link.

De huidige situatie.

M:\bestanden\Advisering\Lopende Projecten\AV-zoet-projecten\AV2014-008 Zeeforel Lauwersmeer\tekeningen Ed vd Kerff\tek. beek fout copy.jpg

En hoe het weer zou kunnen worden.

M:\bestanden\Advisering\Lopende Projecten\AV-zoet-projecten\AV2014-008 Zeeforel Lauwersmeer\tekeningen Ed vd Kerff\tek. beek goed copy.jpg

Hoe daar in Denemarken mee omgegaan wordt kan je in onderstaande drie links vinden:

https://issuu.com/danmarkssportsfiskerforbund/docs/danish_salmon_and_sea_trout

http://ulnits.dk/english/angling-denmark-year-of-the-sea-trout/

https://www.iksr.org/nl/themas/ecologie/fauna-en-flora/vissen/trekvissen/

 

En je wilt natuurlijk ook graag info hoe je daar zelf zou kunnen vissen. Daar is veel info over te vinden. Onder andere in de volgende drie links:

https://www.puuropreis.nl/natuur-natuur-en-actief/natuur-nieuws/1050-vissen-op-wilde-zalm-in-denemarken

http://www.devluchtendevisser.nl/pages/salmoniden/denemarken/skjern-a.php

http://www.vnv.nu/upload/uploads/sportfisker-ny%20hollansk.pdf

 

Wat Jan zelf zoal uitspookt in Denemarken kun je lezen in een artikel op de site van sportvisserij Nederland. Maar op de avond zelf heeft hij hier veel meer over verteld.

 

Dat schrijf ik hier niet op om twee redenen:

1 Had je maar op de avond moeten komen (lid moeten worden)

2 Ik heb dat allemaal toch niet onthouden. ;(

Rolf Zoutendijk

Geef een reactie