Vliegvissen met de Hackleplayers (info)

De Leidse Vliegvisvereniging “De Hackleplayers” is op 6 mei 1993 opgericht met als doel: “het bevorderen van het vliegvissen en vliegbinden …. “. Dat doen we door het uitwisselen van kennis en ervaring. Het gaat daarbij om het vissen met de kunstvlieg en het binden van kunstvliegen. Er worden lezingen georganiseerd. Er zijn werplessen onder leiding van geoefende instructeurs. Er worden visdagen georganiseerd. Er worden avonden georganiseerd om het vliegbinden te leren. En vooral wordt er veel gepraat over vissen. (Maar veel vissers praten meer over vissen dan dat ze vissen.) Meer informatie? Ga dan naar de contactpagina. LVV de Hackleplayers is geen reguliere visvereniging maar een vliegvisvereniging aangesloten bij de Vereniging Nederlandse Vliegvissers. De vliegvisvereniging is dan ook niet aangesloten bij Sportvisserij Nederland. Voor informatie over visrechten en de vispas dient u zich te wenden tot een visvereniging aangesloten bij sportvisserij nederland. Meer informatie over de vispas is hier te vinden. Wilt u een en ander rustig lezen? Print onze flyer (in Acrobat formaat) en verspreidt hem Clubgebouw: Korfbalvereniging CRESCENDO Saffierstraat, Leiden (wijk “de hoge mors”) telefoon 071-5762383 De contributie  bedraagt per 1 januari 2018 €40,- per jaar (verenigingsjaar = kalenderjaar), te voldoen vóór 1 februari (contant of via uw bank). De contributie voor jeugdleden (t/m 16 jaar)bedraagt 10 euro per jaar. Bankrekening NL43 INGB 0000362802 t.n.v. Leidse Vliegvis- en Bindvereniging de Hackleplayers onder vermelding van naam en jaar.   anflyman        

Geef een reactie

error: Content is protected !!
%d bloggers liken dit: