Alweer een nieuw jaar

Ja wanneer is een nieuw verenigingsjaar een nieuw verenigingsjaar? Bij de start van het najaarsprogramma na de zomer? Bij de nieuwjaarsreceptie? Of is dat na de Algemene ledenvergadering. Of is dat bij de viering van het 25 jarig bestaan? Want 6 mei is tenslotte de verjaardag van de vereniging. Keuzes, keuzes, keuzes, die qual der wahl.

Wel twintig leden (50%)  hebben de keuze gemaakt om op te komen bij de Algemene Ledenvergadering. Dat is veel  voor een saaie vergadering. Maar onze scheidend voorzitter Wilfred wist er een leuke avond van te maken. Die gaat nu weg en Mart Helfensteijn volgt hem op

Wilfred Molenkamp en Rob Lut (scheidend secretaris)  zullen op het jubileum nog wel extra in het zonnetje gezet worden.

 

En dan hier het concept verslag van de vergadering:

 

Notulen van de ALV van LVV De Hackleplayers

dinsdag 23 januari 2018 (concept)

 

Aanwezig: Richard, Bas, Joop de Reus, Nick, Mart, Waldo, Ron van der Wal, Henk, Sjors, Robert, Piet, René Dubbeldeman, Mark, Dennis, Wilfred, Roel, Ton, Rob, Rolf, Marijke.

Afwezig met bericht: Cornelis, Peter Bollen, Will Bollen, Ron IJzerman, Rudy.

 

  1. Om 20:15 uur opent Wilfred de vergadering. Er zijn twee

mededelingen: a) er ligt een stapeltje exemplaren klaar van de analoge

ledenlijst; b) Waldo zoekt iemand die een stukje wil schrijven  ‘De Nederlandse Vliegvisser’ die eind 2018 verschijnt.

 

  1. Notulen vorige ALV

wat betreft punt 5a: het bestuur onderzoekt of het speycasten in

het kader van de outdooravond kan worden verwezenlijkt.

Notulen aanvaard.

 

  1. De jaarstukken van de vereniging (financieel verslag, jaarverslag van

de secretaris) worden akkoord bevonden. Marijke en Dennis zijn

volgend jaar weer de kascommissie.

 

  1. Wilfred en Rob stappen op. Het voorstel om Mart Helfensteijn en

Mark Pieterse in hun plaats te benoemen wordt aanvaard.

Roel begint aan zijn laatste jaar als penningmeester.

 

  1. a) er heerst algemene tevredenheid over de georganiseerde activiteiten;
  2. b) met André Miegies wordt contact gezocht in verband met het

najaarsprogramma;

Dennis biedt zich aan als (mede-)organisator van de visdag in het

Twiske;

  1. c) het bestuur wil een eenmalige bijdrage vragen aan de leden voor de

lustrumdag op 6 mei, ter hoogte van tien à vijftien euro. De leden

gaan akkoord.

 

  1. Rondvraag

Waldo meldt dat de vistrap bij Spaarndam gereed is en dat dat goed

nieuws is voor Rijnland;

Rolf zet informatie over de FlyFair (21 en 22 april) op de site;

Richard, een van de drie oprichters van de Hackleplayers, en de enige

die nog lid is, biedt het bestuur een enorme map met historisch

materiaal aan over de oprichting en de eerste jaren van de vereniging.

Om 21:10 sluit de voorzitter de vergadering.

 

 

 

 

Geef een reactie