Gaat Waldo Nederland redden?

Maandag 18 maart 2019 was ons lid Waldo aan de beurt…. Hij heeft ons een en ander verteld over de taken en uitdagingen van het hedendaagse waterschap. Hij startte met een historie in vogelvlucht.

In de dertiende eeuw ontstond in Nederland het eerste waterschap, opgericht door graaf Willem II van Holland. Het Hoogheemraadschap van Rijnland, zoals het waterschap heette, bestaat vandaag de dag nog steeds. (bron: https://isgeschiedenis.nl/nieuws/waterschappen-de-dijken-tussen-land-en-zee)

In dit gebied stroomt het water ruwweg van Gouda naar Spaarndam (en Katwijk). Gaandeweg zijn er meer dijken en gemalen bij gekomen. Er zijn meer polders bijgekomen En het waterschap heeft steeds meer taken gekregen. Met name de waterzuivering is een belangrijke “nieuwe” taak. (1970 de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater)

Klimaatverandering, door welke oorzaak dan ook, levert steeds meer extreem weer op. En er zijn nieuwe belangen. Waar eerst het waterschap vooral het water buiten hield en naar buiten werkte, moet er nu ook voldoende water zijn. Het land en de dijken mogen niet verdrogen. En daar wordt ook nog eens verschillend over gedacht. De boeren willen met zware trekkers het land op, de grutto wil natter en later gemaaid land. En als het allemaal verkeerd gaat moeten onze (achter)kleinkinderen naar Duitsland verkassen….

 

 

Waldo heeft ons een prima overzicht van problemen en vragen gegeven. Zijn verkiezingsverhaal heeft hij achterwege gelaten in verband met de aanslag in Utrecht.

En toch, en toch, heeft Water Natuurlijk met Waldo als lijsttrekker een mooi verkiezingsresultaat gehaald. Dus we vertrouwen op Waldo dat de vis gespaard en het water beheerd wordt.

 

Tijdens al dat geweld van Waldo over natuurlijk water en het lot van de vissen daarin, zaten er twee achter in de zaal stilletjes te binden. Ons jeugdlid Martijn leerde van Wilfred weer de nodige vliegjes.

 

 

Een leuke en geslaagde avond, Waldo (en Wilfred) bedankt.

 

Geef een reactie